fbpx

Terms and Conditions

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

Nội dung

Khi bạn đồng ý đơn hàng này sẽ được chuyển ngay yêu cầu tới chúng tôi. Chúng tôi sẽ căn cứ vào nội dung của yêu cầu xác nhận lại với bạn qua điện thoại một vài thông tin hoặc thay đổi về số lượng, mặt hàng hay địa điểm cách thức giao nhận .

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ trực tiếp hay Zalo 0931733772